Inschrijven

Inschrijven kan men door gebruik te maken van de hiervoor speciaal bestemde inschrijfformulieren die verkrijgbaar zijn aan de balie van onze dansschool. U kunt zich inschrijven voor een bepaalde les, op een bepaalde dag en tijd. De inschrijving is individueel en voor onbepaalde tijd. Men is éénmalig een inschrijfgeld van € 10,00 per persoon bij inschrijving verschuldigd.

Afmelden

Het opzeggen van het lidmaatschap dient eveneens schriftelijk te geschieden met de hiervoor speciaal bestemde afmeldingsformulieren, verkrijgbaar aan de balie. Let hierbij op de geldende opzegtermijn ingaande vanaf de laatste dag van de kalendermaand waarin schriftelijk wordt opgezegd tenzij wij anders hebben vermeld! Bij afmelding dient ook het lidmaatschap pas worden ingeleverd. Bij inlevering van het pasje is de afmelding compleet!

Let op! Afmelding via mail, post, facebook of andere Social Media wordt niet in behandeling genomen! (Dit om te voorkomen dat we iets over het hoofd zien)