Voorwaarden

1. Dansstudio Rick Schmitz behoudt zich het recht om tarieven, lestijden, -dagen en reglementen/voorwaarden te wijzigen.

2. De betaling vindt plaats via automatische incasso. Er wordt ge-incasseert in de 1ste week van de maand. Europese incasso middels SEPA. U dient Dansstudio Rick Schmitz hiervoor te machtigen.

3. Kiest u voor contante betaling dan dient u iedere 1ste les van de nieuwe maand, aan de desbetreffende maandcontributie, contant te voldoen.

4. Per maand zijn er minimaal 2 dansweken en maximaal 5 dansweken. Dit is afhankelijk van de maand en vakantie periodes van Dansstudio Rick Schmitz. Als u een les mist kunt u die ten alle tijden inhalen op een andere dag.

5. Dansstudio Rick Schmitz behoudt zich het recht voor om bij wangedrag of het niet volgen van de huisregels door deelnemer/deelneemster, deze voor beperkte of onbeperkte tijd te schorsen, de toegang te ontzeggen en indien nodig zonder restitutie van contributiegelden.

6. Wedstrijd dansers van dansstudio Rick Schmitz mogen niet elders wedstrijd trainingen volgen of onder 2 dansscholen deelnemen aan wedstrijden tenzij dit mondeling is afgesproken.

7. Dansstudio Rick Schmitz kan niet aansprakelijk worden gesteld voor o.a.: schade aan accommodatie, schade of verlies van persoonlijke eigendommen en bij ongeval of letsel tijdens het uitoefenen van de dansles(sen).

8. Zorg voor goed zittende kleding, sport(binnen)schoenen, een handdoek en voor eventueel droge kleding voor na de les.

9. Het parkeren van auto’s in de daarvoor bestemde parkeervakken.

10. Alleen als de parkeerplaatsen vol zouden zijn bij de dansschool, mag er geparkeerd worden op beide parkeerplaatsen naast het pand.

11. Het plaatsen van fietsen/bromfietsen geschiedt in de daarvoor bestemde rekken, niet tegen de ramen.

12. Parkeren van auto’s of plaatsen van fietsen/bromfietsen is geheel op eigen risico.

13. Er mag niet gerookt worden in de dansschool.

14. Opzeggen kan alleen schriftelijk via het daarvoor bestemde formulier, verkrijgbaar aan de balie, met inachtnname van de opzegtermijn van 1 maand vanaf de laatste dag van de maand van opzegging.

NB. Alle informatie op deze pagina is voorbehouden aan fouten en wijzigingen!